Digipédia

klasszikus értékek mentése és közvetítése modern eszközökkel

Közoktatást szolgáló rendszer, amely korszerű pedagógiai módszertani lehetőségeket kínál a tanárok számára, felhasználva a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait.

A XXI. század gyors rohamos technikai fejlődése hozadékaként megjelent egy új, digitális nemzedék, melynek szükségletei és igényei nagyban eltérnek az előző generációétól. A tudás megszerzéséhez vezető korábbi lineáris utak mellett és helyett napjaink fiataljaira inkább a sok audiovizuális elemet tartalmazó kisebb információ-csomagok párhuzamos feldolgozása jellemző. Ez a folyamat azonban nem csak a fiatalok életében hoz változást, hanem a velük együtt élő felnőttekre és a velük foglalkozó szakemberekre is hatással van, sem a szülői nevelés, hozzáállás, sem a pedagógusi, oktatói munka nem függetlenítheti magát ezektől a tényektől.

A Digipédia olyan online kulturális és oktatási adatbázis, melynek elsődleges célja, hogy megkönnyítse a pedagógusoknak a keresést egyes, az adott tananyaghoz kapcsolható művelődési tartalmak, a magyar kulturális örökség digitális formában rögzített objektumai között. A rendszerben történő keresés rendkívül egyszerű: a megfelelő dokumentum, kulturális adat, kép, hanganyag kikeresését a különböző szempontok szerinti lekérdezés támogatja. A keresés történhet oktatási, képzési szakaszok szerint, kulcskompetenciák szerint és műveltségterületek szerint.

A Digipédia iskolai alkalmazása, anyagainak tanórák keretében történő feldolgozása nagyban hozzájárulhat a Nemzeti alaptantervben megjelölt képességek, készségek, ismeretek hatékony ismertetéséhéz, fejlesztéséhez. A Digipédia módszertani ajánlásai tevékenykedő és kooperatív feladatokat is tartalmaznak, melyek révén egyaránt erősíthető a tanulók önállósága és szociális érzékenysége, jártassága. A Nemzeti alaptantervhez és a központi kerettantervekhez igazodó anyagokat tartalmazó adatbázis elemei mind a formális, mind az informális tanulási folyamatba is jól beépíthetőek.

  • Forrás: MandaDB
  • Kubány Erika
  • Szép Barbara
  • Kiss Tamás
  • Tarcsa József